Lilla Diamantskolan - del 2Colour - färg
När man talar om färgen i en diamant är det vanligtvis på en skala från färglös till gul, men den kan också skifta mot brunt eller grått. En färglös (vit) diamant är mest sällsynt.

Den bästa färgen hos en diamant är ingen färg, alltså färglös. Benämningen för en färglös diamant är River eller D, beroende på vilken skala som används. Den ena är en äldre skala där namnen bl.a har sitt ursprung från sydafrikanska diamantgruvor. Top Wesselton, Wesselton m.fl. Denna skala kallas Den senare skalan är amerikansk och är den som används oftast internationellt. Den börjar med bokstaven D och fortsätter i alfabetisk ordning ner till Z.
D-E = River: Mycket sällsynt vit, förkortas (R)
F-G = Top Wesselton: Sällsynt vit, (TW)
H = Wesselton: vit (W)
I = Top Crystal: vit med obetydlig färgton (TCr)
J = Crystal: Vit med färgtoning (Cr)
K-L = Top Cape: Lätt gulaktig (TCa)
M-N = Cape: Gulaktig (Ca)
O-Q = Light Yellow: ljusgul (LY)
S-Y = Yellow: Gul (Y)
Z = Fancy Yellow: Tydlig färg (FY)

Färgen i en diamant bestäms av i vilken mängd den innehåller spårämnen, exempelvis kväve. Mängderna vi talar om är ytterst små och mäts i ppm (parts per million).

Fancy colour
Det finns även diamanter som har andra naturliga färgtoner än i vitskalan.
Rosa, blå, gröna samt röda. Dessa diamanter som kallas "fancy" är ytterst sällsynta och betingar ett mycket högt pris.

 

         

Lilla Diamantskolan - del 1

För att hjälpa dig fram i ditt val av diamant, kommer jag framöver ha en liten diamantskola i bloggen. Förhoppningsvis ska denna sammanställning av de viktigaste faktorerna vara till hjälp innan du gör ditt köp. Dessa faktorer är avgörande för bedömning av en diamants kvalitet och dess ekonomiska värde, och därför är det bra att ha lite kunskap innan man börjar leta diamant.

Då du ska välja en diamant är det viktigt att känna till diamantens fyra "c":

cut - slipning
colour - färg
clarity - klarhet
carat - vikt

Varje faktor har både var för sig och tillsammans en viktig roll vid bedömningen av diamanter. Det är dessa fyra faktorer jag kommer att berätta mer om.


Cut
- slipning
Med slipning av en diamant menas dess symmetri och proportioner. För att diamantens unika egenskaper ska komma till sin rätt måste den slipas efter bestämda proportioner. Slipningskvaliteten avgör hur väl stenen kan reflektera ljuset och därmed hur gnistrande den upplevs. Är en diamant för grund eller för djup reflekterar inte diamanten ljuset, utan det försvinner i botten eller på sidorna.
Ofta förväxlas slipning med slipformer. Diamanter slipas i flera olika former beroende på den oslipade råstenens ursprungsform.

Oberoende av vilken slipform diamanten har, så är slipkvaliteten viktig. En välslipad sten har bättre förmåga att reflektera ljuset än en sämre slipad sten. Syftet är att maximera det reflekterande ljuset genom diamanten, vilket ökar skönhetsupplevelsen. Slipkvaliteten är inte bara viktig för stenens utseende, utan påverkar också stenens pris i hög grad. 

Slipningskvaliteter delas in enligt följande:

Ideal
Excellent
Very Good
Good
Poor

Ideal, excellent och very good är alla inom kategorin välslipade diamanter. Skillnaden är ofta så liten att den inte uppfattas med blotta ögat. "Very good" anses av många som den klass där man får den bästa balans mellan skönhet och pris.


RSS 2.0